Inkrementell utvikling

Ubuntu kommer ut cirka halvårlig. Det er enkelt å følge utviklingen i fri programvare, for eksempel via endringslogger eller datavisualiseringer. En visuell gjennomgang av skrivebordet avslører en rekke mer eller mindre inkrementelle forbedringer i løpet av 10 år.

Selv om det har blåst hardt internt i friprog-miljøet rundt Gnome 3, Unity og andre endringer i skrivebordet, er i det stort sett snakk om konservative endringer. Riktignok har skrivebordet fått en ny dimensjon med mulighetene som kom fra 3D-aksellerasjon, men skrivebordets metaforer er fremdeles grunnleggende. Grafikken har blitt resolusjonuavhengig og det har blitt bedre støtte for interaksjoner uten mus og tastatur. Kan vi si at til tross for konservative og inkrementelle endringer i det frie skrivebordet, har det skjedd tilpasning til de radikale endringene som har skjedd på den underliggende plattformen, dvs. maskinvaren?