Lasses hjemmeside v23

client_loop: send disconnect: Broken pipe